Kolečka v Lipkách se roztočila naplno!

12.10.2011 14:53

V neděli 18. září uspořádalo za podpory kraje Vysočina občanské sdružení Javořice, o.s. společně s dobrovolníky v telčských Lipkách akci s názvem „Kolečka v Lipkách“. Cílem bylo využít příjemného prostředí této starobylé aleje v kombinaci s pohybem na čerstvém vzduchu a hlavně, společně si užít příjemné nedělní odpoledne. Pro všechny příchozí, či spíše přijezdivší, byly připraveny  sportovně-dovednostní soutěže, při nichž mohli dokázat jak ovládají svůj bezmotorový kolový dopravní prostředek. Padesátka přítomných účastníků si vyzkoušela řadu disciplín: podjezd latě, přejezd překlopné lávky, slalom, převážení vody v hrnečku či drobných předmětů na lžíci, hody míčkem, kroužky i létajícím talířem na cíl, florbal jízdmo a další. Pravda, třeba takový florbal seděl více in-line bruslařům, ale i řada cyklistů bojovala s hokejkou statečně.

 

Kromě kol a in-line bruslí přijeli soutěžící na koloběžkách, tříkolkách, odrážedlech i s kočárky, v nichž si zařádili ti nejmladší. Nejen sport, ale i výtvarno zde našlo své místo - účastníci kreslili křídami přímo na silnici vtipné a pestré kresby na téma kolo, kolečko… Součástí byly i soutěžní otázky na funkci alejí v přírodě a krajině, či na bezpečnostní výbavu cyklisty, bruslaře a dalších účastníků silničního provozu. Pořadatelé byli mile překvapeni, jak i nejmenší účastníci nejenže znají, ale hlavně používají ochranné přilby, chrániče loktů a kolen i různé reflexní doplňky, zlepšující jejich viditelnost na silnici. Za to patří velký dík především rodičům, ale i mateřským a základním školám.

 

Již delší dobu se ozývají hlasy, které by v Telči ocenily in-line dráhu, stezku nebo alespoň trasu pro bruslaře. Pořadatelé proto na místě spustili anketu na otázku: „Chceme v Telči in-line stezku?“. Účastníci „hlasovali“ křídou na tabuli s výsledkem 42:2 ve prospěch odpovědi „Ano“. To je, myslíme si, pádný důvod k zahájení hlubší diskuze na toto téma. Na informační tabuli u stojanu s vodou se píše, že „Tradice využívání této části města k aktivnímu odpočinku je překvapivě dlouhá.“. Proč tedy na tuto tradici nenavázat? Zkusme se každý zeptat sám sebe: Patří in-line bruslař na chodník? Patří na silnici? Patří in-line bruslař do Telče?

 

Po odevzdání soutěžní karty, která potvrzovala splnění všech disciplín, úkolů i znalostního kvízu, obdržel každý účastník sladkou odměnu. Závěr akce bohužel překazil prudký déšť, který znemožnil plánovanou společnou vyjížďku. Ještě než se všichni rozutekli schovat před deštěm, stihli pořadatelé za pomoci nejmenších účastníků vylosovat ze všech odevzdaných soutěžních karet tři výherce. Ti obdrželi poukazy na odběr zboží v cykloobchodě. Všem šťastným výhercům ještě jednou blahopřejeme! Současně se patří také poděkovat všem, kteří do Lipek v hojném počtu přijeli a přispěli tak k vydařenému průběhu akce. V neposlední řadě patří dík i všem pořadatelům a dobrovolníkům, ale i kulturnímu odboru města Telče, který pomohl s propagací.

Další fotografie z akce naleznete v sekci Fotogalerie.