Kosení rašelinné loučky na Mrzatci v sobotu 23. června

15.05.2012 18:32


Přijďte v sobotu 23. června na akci pro přírodu k rybníku Horní Mrzatec, nedaleko přítoku. Nejsnazší příchod je od tábořiště ve Lhotce po modré, směr Mrákotín. Kosení ostřicové loučky začíná ráno od 6:30 a v 8 hodin navážou další práce: vyklízení a nakládka posečené trávy, obnova odtokových stružek a odstranění náletu. Vlastní pracovní náčiní (kosy, dřevěné hrábě, motyky, krumpáče apod.) je vítáno. Holínky, vhodné oblečení, pracovní rukavice, nápoje a svačinu si vezměte s sebou. Tato dobrovolnická, zážitková akce se koná za každého počasí a je určena pro účastníky od 4 do 100 let i celé rodiny :-) Malé občerstvení bude na místě zajištěno.

Srdečně vás zve pořádající občanské sdružení Javořice. Protáhneme se na čerstvém vzduchu a  pomůžeme společně zachovat unikátní lokalitu, kde se vyskytuje vachta trojlistá, violka bahenní, kozlík dvoudomý a další typické druhy, zvlášť ve společenstvech ostřic. Z živočichů je místní lokalita biotopem např. ještěrky živorodé a sluky lesní. Loučka byla v předchozím období ponechána ladem. K zachování charakteru společenstva je nezbytné obnovit pravidelnou údržbu.

Informace na tel. 602 725 509. Uvítáme, pokud se můžete přihlásit předem na osjavorice@centrum.cz nebo telefonicky. V rámci “Akce pro přírodu“, společného programu pro občanská sdružení a nevládní organizace na zapojení veřejnosti do ochrany přírody, kosení podpoří KOUS Vysočina, Kraj Vysočina, RWE Jihomoravská plynárenská a.s. a Sdružení krajina.

Plakát ke      stažení zde     .