Nedělní program festivalu

06.03.2012 17:40

Představujeme detailní program na neděli 25. března

(páteční program zde, sobotní program zde, informace o vstupenkách zde)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

14:00

Z popelnice do lednice

Taste the Waste

Valentin Thurn/Germany

2011/88 min.

                                                      

Než se zelenina dostane z pole na váš talíř, nejméně polovina jí skončí na skládce. To znamená každé druhé

rajče či hlávkový salát. Zní to neuvěřitelně, ale bohužel je tomu tak. Nemluvě o tom, že zemědělství produkuje

třetinu skleníkových plynů. Stačí se podívat do odpadních kontejnerů supermarketů či do nejbližší popelnice,

abychom zjistili, v jak obrovské míře plýtváme jídlem. Režisér Valentin Thurn předkládá ve svém snímku

znepokojivá a alarmující fakta o našem vztahu k jídlu a zároveň hledá možnosti, jak tuto situaci zlepšit. Na

příkladech „odpadkové potápěčky“ zachraňující vyhozené jídlo ze supermaketů, amerického antropologa,

který založil komunitu lidí najímajících si konkrétního farmáře k pěstování zeleniny, a řady dalších ukazuje

možné cesty, jak plýtvání potravinami zastavit. Pokud bychom ho omezili o polovinu, mělo by to na produkci

skleníkových plynů podobný efekt, jako kdyby ze silnic zmizelo každé čtvrté auto.

Po projekci proběhne diskuze se zástupcem ekologické iniciativy Veronica.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16:30

Láska v hrobě

Love in the Grave
David Vondráček/Czech Republic

2011/74 min.

Hrdiny lovestory Davida Vondráčka jsou Jan a Jana, dva lidé bez přístřeší, kteří našli domov na opuštěném

evangelickém hřbitově v pražských Strašnicích. Hřbitovní zeď a vzrostlé stromy představují fyzickou

i metaforickou hranici dvou světů. Pro Janu hřbitov s relativně komfortním bydlením v hrobce představuje

bezpečí, ale i past, odkud se nedokáže vymanit. Na začátku natáčení oba mluví o tom, že si obstarají doklady

a zlepší svůj život, ale úměrně s tím, jak se ve skutečnosti jejich situace zhoršuje, pokračují na cestě

k sebedestrukci. Správa hřbitova ohlásí rekonstrukci a oni místo hledání nového přístřeší více pijí a odmítají

pomoc. „Skončím, jak skončím, to je moje svobodné rozhodnutí,“ říká Jana a důsledky její falešné pýchy na

sebe nenechají dlouho čekat. Dokument nezavírá oči před nepříjemnými aspekty bezdomovectví a ukazuje,

kam až člověka může dovést nefunkční rodinné zázemí či osobní tragédie.

Následova bude diskuze s režisérem Davidem Vondráčkem.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19:00

269 milionů pod hladinou

269 Millions under Water
David Čálek/Czech Republic

2002/53 min.

 

Dokument popisuje roční práci společnosti Člověk v tísni po ničivých záplavách v Česku v roce 2002.

Ukazuje fungování její povodňové buňky, která se vytvořila operativně těsně po povodních a díky níž se

nakonec podařilo peníze rozdělit lidem postiženým záplavami podle jejich skutečných potřeb. Film mapuje

strukturu společnosti od jejího vedení, určujícího základní strategii, až po sociální rozhodčí a odkrývá

osudy několika lidí, ke kterým se pomoc dostala; od prvního kontaktu až k předání šeku s vyplněnou

částkou. Dokument především zdůrazňuje transparentnost v hospodaření s prostředky z veřejné sbírky,

kdy se díky obrovské vlně solidarity z celého Česka sešlo na sbírkovém kontě Člověka v tísni neuvěřitelných

269 miliónů korun. Film Davida Čálka doprovozený hudbou skupiny Traband přibližuje divákům a

divačkám několik smutných povodňových osudů s dobrým koncem. Ukazuje i velké nasazení a osobní

odhodlání dobrovolníků, pracujících v pražském Karlíně nebo ve vyplavených vesnicích.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakončení festivalu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------